Byggsektorn

Byggsektorn har under ett antal år haft åtskilligt att göra. Nybyggnationer sker regelbundet och det finns en stor efterfrågan från konsumenter. Ytterligare ett verksamhetsområde som växt radikalt under senaste tiden är sådana vilka förknippas med Rut och Rot avdrag. Intresset för att renovera och restaurera äldre hus har visat sig stanna som trend. Att göra om i hemmet är inte bara någonting som görs för att det är tvunget. För många är detta en fritidssysselsättning man inte upphör med. Detta medför att många relaterade verksamheter har en stor efterfrågan.

Hantverkare för svåra bitar

Även om man som händig hemmasysslare kan göra åtskilligt för egen maskin, är det långt ifrån allting man får göra vind för våg. När det gäller el och vatten kan man behöva rekrytera kunnig och utbildad personal. Att dra el och rör är kanske de mest välkända områden vilka omfattas av vissa krav. Har man till äventyrs ändå gjort jobbet själv, kan man få stora problem både med kvalitet och ev. försäkring. Är man osäker på om den hantverkare man anlitar har rätt behörighet, kan man alltid kräva att få se sådana intyg innan man skriver under någonting. Det räcker inte att någon i företaget har rätt kompetens. Det är den som faktiskt utför jobbet som skall vara utbildad på rätt vis.

Näringsfokus inom bygg

Ser man till de många olika verksamheter som på ett eller annat sätt förknippas med renovering och hantverkare, kan man få en uppfattning om vilken marknad det är! För många är bygghandeln samt heminredningsaffärer både nödvändigheter och nöjen. Här går vi igenom ett antal olika tjänster och branscher som finns i Sverige. Även om vår utgångspunkt i viss mån rör bygg och hantverk, tar vi även upp information och fakta från andra delar av näringslivet som finns.

Välkommen!