Akut behov av plåtslagare i Stockholm

15 augusti, 2015 Av Av admin

Vissa yrken kommer alltid att behövas och vissa av dessa är också så pass bortglömda att behovet efter fler yrkesmän blir väldigt påtagligt och akut. Detta påstående förklaras enklast genom att om vi tar ett yrke som under en lång period haft en klen återväxt där inte tillräckligt många personer utbildat sig samtidigt som många går i pension samtidigt så skapas det akuta behovet vi nämnde ovan.

Förenklat: har vi ett stort gäng 50-talister som arbetar som exempelvis lärare samtidigt som inga yngre utbildat sig så skapar detta en panik den dagen dessa går i pension. För att använda sig av det berömda uttrycket om köttberg som politikern Per Nuder en gång använde sig av då han beskrev personer födda på 40-talet så är detta en god sammanfattning av det vi menar; att äldre personer står i vägen för yngres chanser till sysselsättning inom ett specifikt område gör att dessa yngre istället väljer en annan yrkesväg.

Ett typiskt sådant yrke – bortglömt och underskattat under en lång period – är plåtslagare och där ser man också i dagsläget ett väldigt stort behov av nytt blod; detta beroende på att de personer som haft yrket under en lång tid i dagsläget närmar sig pension.

Detta syns framförallt i Stockholm och just där är behovet av plåtslagare stort även om vi bortser från det faktum att dessa 50-talister ännu inte stämplat ut och fått sin guldklocka som ett bevis på lång och trogen tjänst. Stockholm är nämligen den stad som expanderar mest i Sverige och där man således bygger flest nya bostäder, där man renoverar de befintliga och där det hela tiden även byggs andra saker som en följd av den stora inflyttningen – skolor, sjukhus, idrottsanläggningar… – projekt som samtliga kräver plåtslagare.

På sikt kan bristen av sådana skapa enorma problem och här är således en lösning ett måste. Det ser nämligen inte ut som att byggandet och expansionen på något sätt kommer att minska i Stockholm – det är snarare tvärtom. Hur skulle då lösningen kunna komma att se ut och hur skulle man kunna attrahera fler unga människor att bli plåtslagare i Stockholm?

Många arbetslösa ungdomar i Stockholm

Jo, här är lösningen att  få dessa att inse vikten av yrket samtidigt som man ser fördelarna som de för med sig. Att först och främst övertyga unga människor i Stockholm om att de – genom att välja att utbilda sig till plåtslagare – också har en väldigt god chans att direkt få fast anställning, direkt få en stabil inkomst och att detta även kommer att hålla i sig på sikt är prio nummer ett.

Nummer två är man försöker förklarar varför just yrket som plåtslagare är attraktivt. Som vi sa ovan; yrket är sorgligt bortglömt och det är inte många – speciellt unga människor – som vet vad det innebär. Det som dock är på väg att ske är att fackföreningar och arbetsgivare inom branschen aktivt försöker söka sig till dessa unga människor för att förklara vad yrket går ut på. Man söker sig till gymnasium, skolor och arbetsförmedlingar och förklarar hur stort behovet är; vad man gör och hur framtiden ser ut; detta samtidigt som man aktivt försöker påverka det sorgliga faktum att fler och fler utbildningar läggs ner. Detta faktum är i sig oroväckande och ser man till Stockholm så är det rent katastrofalt med tanke på framtiden. Att lägga ner utbildningar som leder till jobb är verkligen inte rätt väg att gå.

Man säger att så mycket som 16.000 unga personer i dagsläget går arbetslösa i Stockholm och här finns det alltså resurser om man bara kan öppna dörrarna för plåtslagaryrket. Det fina med detta – och rörande de flesta hantverksbranscher – är att själva utbildningen blandar teori med praktik och om man drar en linje genom dessa 16.000 arbetslösa människor så kan man se en gemensam nämnare i att utbildning saknas och att det i många fall handlar om skoltrötthet.

En utbildning där fokus ligger åt det mer praktiska hållet skulle verkligen vara ett avgörande steg i rätt riktning för många av dessa personer. Det gäller – som sagt – bara att informera ungdomarna i fråga om vilka möjligheter som finns och hur ljus framtiden ser ut för plåtslagare i Stockholm och över hela Sverige.

Det där berömda köttberget börjar onekligen att röra på sig och kan man vara på plats då det väl lossnar; ja, då finns det väldigt goda chanser att göra sig ett yrkesliv inom en bransch som verkligen har ett stort behov av nytt blod. Det kommer alltid att behövas plåtslagare och nu mer än någonsin.