Assistansbolag i Malmö

16 november, 2018 Av Av admin

Om du har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning kan du ansöka om personlig assistans. Efter att du fått ett beslut om personlig assistans väljer du själv om du vill anlita Malmö stad eller något av alla de assistansbolag som finns i Malmö. För de flesta assistansbolag i Malmö är det självklart att den assistentberättigade är delaktig i hur dennes personliga assistans ska se ut.

Assistansbolag existerar för att personer med en omfattande och varaktig funktionsnedsättning som är beviljade personlig assistans ska få hjälp att leva ett så självständigt liv som möjligt. Om du bor i Malmö, är i behov av personlig assistans, och är under 65 år så kontaktar du Försäkringskassan eller Malmö stad. I juli 2018 var ungefär 15 000 personer beviljade assistansersättning från Försäkringskassan. IVO, inspektionen för vård och omsorg, beslutar om ett assistansbolag ska få tillstånd att bedriva verksamhet. Om du väljer att anlita ett assistansbolag så måste det alltså ha tillstånd från IVO. I Skånes län, där ingår, finns det 2018 drygt 170 assistansbolag eller anordnare av personlig assistans med tillstånd hos IVO. I länet finns det knappt 2000 personer med personlig assistans där majoriteten – cirka 70 procent – anlitar ett assistansbolag. Om du inte vill anlita ett assistansbolag i Malmö kan du vända sig till kommunen eller anlita ett assistansbrukarkooperativ. Om du bor i Malmö stad och vill ansöka om personlig assistans hos din kommun så ska du kontakta biståndshandläggaren i funktionsstödsförvaltningen. När du har fått ett beslut om personlig assistans kan du gå vidare och anlita ett assistansbolag i Malmö. Många assistansbolag i Malmö samarbetar med andra aktörer som sjukgymnaster, arbetsterapeuter och sjuksköterskor.

Assistansbolag med kundens behov i fokus

Grunden för ett välfungerande assistansbolag är ett gott samarbete med den som är i behov av personlig assistans. Assistansbolag i Malmö är generellt mycket duktiga på att anpassa sin assistans efter kundens behov. Det är viktigt att du som kund har en god kommunikation med assistansbolaget, men det är lika viktigt att assistansbolaget lyssnar på dig som kund och låter dig vara delaktig i planeringen av din personliga assistans. De flesta assistansbolag i Malmö tilldelar sina kunder en kontaktperson för att du ska ha någon att vända dig till gällande frågor om din personliga assistans.