Attefallshus kan användas som självständiga bostäder

18 april, 2021 Av Av webmaster

Attefallshus är en skänk från ovan till svenska följare av tiny house-rörelsen. Idag har nämligen pendeln börjat svänga bort från konsensus att ju större hus desto bättre. Numera strävar många moderna människor efter ett enklare liv i den allt mer komplexa värld som vi lever i. Därför kan dessa små hus göra sig väldigt bra som fristående bostäder, men de är även väldigt populära som ett sätt att komplettera huvudbyggnaden på fastigheten.

När vi nämner attefallshus som en möjlig fristående bostad är det ändå värt att notera en sak. Dessa hus får nämligen inte byggas utan bygglov på en tomt där det inte redan står ett bostadshus i en eller två våningar. Med det sagt står det dig fritt att hyra ut attefallshuset och på så vis använda det som en separat bostad.

Ett attefallshus är mer än bara en byggnad

Precis som den pletora av små hus som deltagare i tiny house-rörelsen stoltserar med är ett attefallshus mer än bara en byggnad. Det är en rörelse, eller kanske snarare en livsstil, som möjliggör ett kompakt leverne på en väldigt begränsad yta. Dessa små hus kan förvisso fungera väldigt bra som ett komplement till det huvudsakliga bostadshuset. Istället för att göra en utbyggnad av din villa kan du skapa en separat yta som exempelvis kan användas som:

  • bostad
  • förråd
  • garage
  • gäststuga
  • växthus

Att hyra ett attefallshus som en självständig bostad är ett utmärkt alternativ för den som vill fly undan konsumtionssamhället och leva lite enklare. Denna trend tog fart på andra sidan Atlanten redan under 1990-talet. Detta under en tid då den individuella välfärden och därmed även storleken på amerikanska bostäder växte i en rasande takt. På senare år har även allt fler svenskar fått upp ögonen för denna rörelse och fått den att trenda här i Sverige.

Allt fler invånare i vårt land försöker numera att leva mer hållbart och göra miljömedvetna val. Därmed är det också troligt att vi kommer få se allt fler attefallshus användas som självständiga bostäder i framtiden. I samband med detta kommer även det kompakta levernet att ges ett större utrymme i media.