Bergvärme kapar dina energikostnader

18 juni, 2015 Av Av admin

Bergvärmepump installeradVäldigt många husägare i Sverige upplever att de lägger ut stora summor på sina energikostnader och således varje gång räkningen dimper ner i brevlådan också har en stor klump i magen. Det som är konstigt med detta är att man accepterar detta; att man ser att summan är hög och tar för givet att den stämmer. Det gör den naturligtvis och det vi menar är istället – varför gör man inte något åt den? Det kan nämligen finnas bättre energikällor än vad som i dagsläget används till huset och man kan som husägare vara mer aktiv gällande detta.

Om man upplever att boendekostnaden är för hög; att energiräkningen hela tiden ligger på en nivå som inte motsvarar sin livsstil och om man dessutom redan står med en hög kostnad för exempelvis lån – ja, då är det också dags att göra någonting åt detta. Om man här tänker sig ett hus i Stockholm – där priserna för bostäder är som allra högst i dagsläget – ja, då bör man som husägare se över vilka alternativ som finns. Har man exempelvis fjärrvärme inkopplat så är detta nämligen inte helt givet att denna lösning är den bästa – vare sig sett ur en ekonomisk eller en miljömässig synvinkel. Menas med detta; i dagsläget kommer det hela tiden fram förfinade tekniker där man tar tillvara på jordens resurser på ett bättre sätt och där man som husägare kan vara mer aktiv gällande sitt val.

I Stockholm fungerar dessutom de flesta lösningarna och det spelar således ingen roll om man väljer vatten-, mark, eller bergvärme som energikälla till sitt hus. Det som man istället ska göra är att som husägare i Stockholm ställa sin nuvarande ekonomiska situation mot framtida vinster. Det vill säga – hur mycket pengar man har råd att investera och hur mycket detta sedan i framtiden kan generera i vinst.

För att på ett bättre sätt illustrera vad vi menar med detta kan vi här som exempel ta en husägare i Täby utanför Stockholm. I dagsläget drivs detta hus av fjärrvärme och husägaren upplever att familjen – trots ett ganska sparsamt leverne; man slår av sina elektroniska maskiner, man har nya vitvaror och man tänker sig för dagligen gällande sitt bruk av datorer, tv och fläktar – att man ändå betalar en skyhög energiräkning. Dessutom har man höga lån på huset i fråga – Täby är en relativ dyr förort till Stockholm – och man amorterar varje månad höga summor som det är.

Finns det då några alternativ för denna familj och kan man hitta några andra vägar? Ja, här finns det en väldigt bra lösning som sticker ut lite från mängden och som också är något som allt fler husägare i Stockholm börjat använda sig av; nämligen bergvärme. Att använda sig av bergvärme innebär – kortfattat här – att man borrar djupt ner i jorden och via värmepumpar tar upp jordens grundvatten som sedan förvandlas till värme i huset. Man kan här se detta på samma sätt som hur ett kylskåp fungerar – fast tvärtom; man förvandlar kyla till värme och bergvärme är således även ett väldigt miljövänligt alternativ som denna familj i Stockholm beslutar sig för att använda till sitt hus i Täby.

Genom att använda sig av bergvärme så kommer man nämligen att – årligen! – sänka sina energikostnader med upp till 60% – en väsentlig skillnad naturligtvis och frågan är här varför man inte valt bergvärme tidigare och varför inte fler husägare i Sverige och Stockholm gör detta val? Grön, billig energi är väl något som trots allt tilltalar de flesta? Ja, här handlar det om det vi nämnde ovan – hur budgeten ser ut och hur mycket pengar man har att investera. Just bergvärme har nämligen en klar nackdel jämfört med andra alternativ inom energi: bergvärme är dyrt att installera.

Se den dyra installationen som en investering

Om man ser till just bergvärme så är det den mest överlägsna energikällan då det handlar om att spara pengar till sitt hus. Dock så är det också den dyraste att installera och om vi försöker förklara varför så handlar det om att så många moment måste genomföras; moment och detaljer som samtliga kostar mycket pengar.

Ska denna familj i Stockholm använda sig bergvärme så krävs det först och främst att man gräver upp på deras tomt och därefter att man borrar efter denna bergvärme. Därefter måste man hitta lämpliga värmepumpar för att kunna förse huset med denna energi och man måste dessutom genomföra ett ganska omfattande efterarbete. Det vill säga; man måste se till att göra trädgården och tomten användbar igen då det tunga maskinerna man använt för grävarbetet förmodligen förstört jorden, gräset och tomtens naturliga status och skick.

De två dyraste detaljerna gällande bervärme handlar dock om själva borrningen efter energibrunnen – bergvärmen i sig – samt själva bergvärmepumpen.

Gällande priset för själva bergvärmepumpen kan man inte påverka så mycket – man måste helt enkelt använda en så bra produkt som möjligt och då samtliga modeller är dyra så får man acceptera detta pris. Arbetet i sig går dock att påverka och här kommer familjen i Stockholm att ha en klar fördel gällande sin bergvärme.

Rot-avdrag och aktiva val av företag

Först och främst här – och detta gäller i hela Sverige – så är man berättigad att använda sitt rot-avdrag för arbetskostnaden; det vill säga att man kan dra av halva kostnaden på sin deklaration och därefter få tillbaka beloppet på sin deklaration. Detta förutsatt naturligtvis att man är berättigad till detta och är en sak som lättast kollas genom att man loggar in på Skatteverkets hemsida.

Den andra fördelen gällande arbetet med bergvärme i Stockholm handlar om att man tar in flera offerter från olika företag och väljer det som bäst passar sin egen budget; en klar fördel om man jämför med en mindre stad där konkurrensen inte är lika hög och där man vackert tvingas acceptera priset man får av denna.

Dock – oavsett om man bor i Stockholm eller i någon annan stad i Sverige – så ska man försöka se denna kostnad som initial och något som kommer att betala sig över tid. Vi kan här säga att det slutliga priset för att installera bergvärme kommer att hamna på ca 120.000 kronor – inklusive rot-avdraget – för familjen i Stockholm.

En hög summa naturligtvis; men om man tar in i beräkningen att de kommer att tjäna upp till 60% årligen på sin energiräkning – ja, då förstår man också varför denna summa ska ses som en investering med hög potential att spara dem mycket pengar. Det är också det som det handlar om – många betalar för mycket för sin energi och utan att göra något åt det. Som husägare måste man vara mer aktiv.