Bygglov för solceller

20 mars, 2019 Av Av admin

Bestämmelser för om det krävs bygglov eller inte när man ska bygga och installera en solenergianläggning, varierar mellan kommunerna. Oftast hittar man dock dessa regler antingen på den egna kommunens hemsida eller via kommunens bygglovshandläggare som kan svara på dina frågor. Hos en del kommuner slipper man betala bygglovsavgiften när man ansöker om bygglov för en solenergianläggning.

När du ansöker om bygglov för solceller på Gotland

Bygg- och miljönämnden erbjuder en checklista om du ska söka bygglov för installation av solpaneler på din tomt eller på ditt hus. Beroende på vart och hur solpanelerna ska installeras skiljer det sig också åt om det krävs bygglov eller inte.

Bland annat i Visby innerstad krävs det alltid ett bygglov för installation, men också på annan plats om solpanelerna ska integreras i själva byggnaden, inte följer byggnadens form eller på annat sätt ska monteras på byggnader inom ett specifikt område där höga kulturvärden finns eller inom det är inom totalförsvarets riksintresseområde. Har du frågor kring dessa områden eller om du vill veta om du behöver söka bygglov eller inte så kan du givetvis kontakta kundtjänsten för bygglov.

Hur du går tillväga för att söka bygglov

Du ansöker om bygglov för solceller på Gotland genom att antingen ansöka via e-tjänst eller via post. Du fyller i uppgifter om fastigheten, dina personuppgifter och syftet med ansökan samt signerar ansökan. Du måste också lämna in vissa handlingar till nämnden i samband med din ansökan om bygglov, och dessa behöver också vara märkta med fastighetsbeteckning, skala, åtgärd och datum. Du behöver ha en situationsplan i skala 1:400 eller 1:500, där du ritar vart solpanelerna ska monteras, eventuella avstånd till befintliga hus om det ska vara fristående paneler samt eventuellt godkännande från grannar om det är närmare än 4,5 meter. Du behöver också inkomma med en fasadritning i skala 1:100 om solpanelerna ska installeras på tak eller fasad (gärna med bilder) samt kontrollplan om vilka kontroller som ska göras av dig eller någon annan.

Du måste vänta på svar från byggnadsnämnden om du har beviljats bygglov eller inte innan du påbörjar installation av solpaneler som kräver bygglov.