Byggnadsställningar Uddevalla

20 maj, 2020 Av Av admin

Byggnadsställningar Uddevalla

Om det är dags att bygga om hemma, eller om man bedriver ett byggföretag, så är man med hög sannolikhet i behov av byggnadsställningar. Byggnadsställningar fyller flera olika funktioner. Dels så gör dem att arbetet som man behöver göra går både snabbare och enklare, och dels så gör dem också så att byggarbetet går säkrare till. På internet hittar man de flesta företag som erbjuder antingen försäljning eller uthyrning av byggnadsställningar i Uddevalla.

Hitta rätt typ av byggnadsställningar i Uddevalla

Om man aldrig har använt signal byggnadsställningar förr så vet de flesta inte att det faktiskt finns flera olika typer av byggnadsställningar. Det kan dessutom kännas lite som en djungel av alternativ om man inte har någon tidigare kunskap eller erfarenhet inom ämnet. De tre huvudsakliga typerna av byggnadsställningar i Uddevalla som man kan köpa eller hyra är:

  • Fast monterad byggställning
  • Fasadställningar
  • Rullställningar

Vilken typ av byggnadsställning som passar en bäst beror på vilka behov man har, vilka funktioner man vill att byggnadsställningen ska uppfylla. Här nedan går vi igenom de tre olika typerna av byggnadsställningar.

Byggnadsställningar – Fast monterad byggställning

Den fasta byggnadsställningen byggs upp på den plats kring huset eller byggnaden som ska renoveras. Den går således inte att flytta, men kan byggas upp på komplexa markytor som mjuka områden eller ojämna markförhållanden. Den här typen av byggnadsställning går också att bygga över stora områden med fönster, den är lika stabil ändå. Den fastmonterade byggnadsställningen passar också särskilt bra när man utför renoveringsarbeten uppe på ett tak. Då kan man sätta på ett högre ryggskydd på sin byggnadsställning, som fångar upp en i fall man i värsta fall skulle ramla ner från taket som man arbetar på.

Byggnadsställningar – Fasadställning

Fasadställningen kan, som namnet avslöjar, monteras upp längs en enda fasad. Den går inte att bygga runt exempelvis hörn, som den fasta byggnadsställningen kan. Den här typen av byggnadsställning lämpar sig därför endast när man ska renovera bara en sida av ett hus, eller en fasad. Den kan dock täcka en väldigt stor fasadyta.

Byggnadsställningar – Rullställning

Rullställningen är den mest flexibla typen av byggnadsställningar. Den går enkelt att flytta med hjälp av hjulen som den står på, och väger dessutom relativt lite då den är tillverkad av aluminium. Den här byggnadsställningen passar bäst när man ska göra ett litet renoveringsjobb, och då man kan behöva flytta runt sin byggnadsställning.