Du tjänar på att anlita en takläggare

17 december, 2015 Av Av admin

Taket på ett hus är ett utsatt område sett till det faktum att det hela tiden drabbas av naturliga attacker, snö, regn, solsken, hagel och blåst är samtliga element som hela tiden taket skyddar huset mot. Det här gör att taket också har en begränsad livslängd och att man med jämna mellanrum dels kanske måste reparera och dels kanske helt måste byta sitt tak. Det som gäller här – oavsett om det handlar om mindre korrigeringar eller om ett komplett byte är att man som husägare ställer sig frågan om jobbet är något man kan göra på egen hand eller om man behöver kalla in en takläggare.
Det är nämligen fullt möjligt att en privatperson på egen hand kan byta sitt tak – och naturligtvis även reparera delar av det – men frågan man ska ställa sig är om det verkligen är värt det? Att man får göra det är nämligen inte synonymt med att man verkligen klarar av det.

Först och främst här: av naturliga skäl så är ett byte av ett tak väldigt farligt i och med att man befinner sig på hög höjd och för att klara av det så krävs det således en hel del förberedelse där man sätter upp lämpliga säkerhetsanordningar. Dels så ska man också veta att jobbet är tungt och att man som husägare är väldigt beroende av ett perfekt resultat. Ett tak som inte är tätt är nämligen den största energitjuven man kan ha i ett hus och detta förklarat genom att kall luft hela tiden kommer in samtidigt som varm luft sipprar ut – en omöjlig ekvation som leder till en skyhög räkning för uppvärmning.

Dessa två argument tycker vi talar sitt tydliga språk då det kommer till svaret på frågan om man ska byta eller renovera ett tak på egen hand eller om man ska anlita en professionell takläggare. Två argument som ytterligare förstärks av ett tredje sådant: det är billigt att anlita en takläggare i dagsläget och speciellt om du bor i en större stad – Stockholm, Malmö eller Göteborg. Vi förklarar varför nedan.

En takläggare är billig i Göteborg

Den första delen och förklaringen till det billiga priset för en takläggare är inte på något sett exkluderat till exempelvis Göteborg. Det handlar nämligen om rot-avdraget och innebär att man som privatperson kan anlita en takläggare och få sitt byte av tak gjort till halva kostnaden. Ett synnerligen generöst avdrag som är möjligt att genomföra upp till 50.000 kronor per och per person.

Detta fungerar över hela Sverige – men vi nämnde de större städerna i samband med ett billigare pris för en takläggare och det här förklarar vi med hjälp av ett ord: konkurrens. I och med att det finns fler verksamma takläggare i exempelvis Göteborg än vad det finns i en mindre stad som Mora så har man också en större chans att hitta en sådan till ett bättre pris där.

Det här innebär att priset för professionell hjälp av en takläggare med ett takbyte – eller en reparation av detta område – inte behöver bli så kostsamt och inte minst då sett till städer med hög konkurrens; Stockholm, Göteborg och Malmö och personer boende där har således en liten fördel i detta fall. Rot-avdrag och konkurrens är två ytterligare faktorer till varför man ska anlita proffs snarare än att göra jobbet på egen hand.