Fem tips inför din takläggning i Sollentuna

27 april, 2020 Av Av webmaster

En proffsigt genomförd takläggning höjer värdet på ditt hus och förlänger takets och hela husets livslängd. Men varje takläggning är en stor investering, inte bara i pengar utan även i arbete och tid. Så tänk noga igenom vad som behöver göras och vad det kommer att kosta innan du sätter igång. Har du behov av en takläggare i Sollentuna? Då är dessa tips för dig.

 1. Gör ett ordentligt underarbete. 
  Kontrollera undertakets skick, kanske det också behöver bytas? Byt bärläkt, ströläkt och takpapp. Se till att undertaket tätas på ett hantverksmässigt sätt. Förutom att det skyddar mot läckage och mögel är det är viktigt för att din försäkringen ska gälla. Kolla vad som gäller med ditt försäkringsbolag innan du påbörjar arbetet. Glöm heller inte att skydda taket mot regn under arbetets gång, det sparar mycket bekymmer. Kontakta en takläggare i Sollentuna om du vill ha hjälp av ett proffs.
 2. Glöm heller ventileringen. 
  Om du inte bygger in en bra ventilering riskerar du röta och mögel, även om undertaket håller tätt. Luftspalt och även ångspalt kan behövas för att undersidan av taket ska hålla sig torrt mot undertaket.
 3. Kontrollera dimensionen på avrinningen. 
  Är det anpassat för det nya taket? Fundera också över vädret i området de senaste åren. Om du upplever att regnen blivit kraftigare kan det finnas anledning att öka dimensionerna. Regnvatten som rinner längs fasaden på grund av underdimensionerade stuprör, eller som blåser in i hålrum mot innertaket till följd av underdimensionerade hängrännor kan orsaka stora fuktskador.
 4. Avsätt tid. 
  En takläggning på ett normalt bostadshus tar tid, oavsett om du gör det själv eller anlitar ett proffs. Om du gör det själv, ta hjälp och planera in en semester, enstaka kvällar och helger räcker inte. Att vara två under takläggningen är viktigt inte minst för säkerheten. Glöm inte säkerhetslinor! Ett tips är att börja med att lägga om taket på ett uthus, som prov.
 5. Snåla inte, det lönar sig aldrig i längden. 
  Material av hög kvalitet håller längre och kräver mindre underhåll. Bäst håller tegelpannor och plåt, sämst takpapp. Men även detaljer som skruv måste hålla bra kvalitet, dålig skruv rostar och måste bytas ut efter en tid. Om du anlitar proffs ska du fråga efter 10 års garanti på arbetet, det erbjuder de flesta takläggare. Men tänk på att den inte gäller om takläggaren går i konkurs. För att få kontroll på kostnaden så be om offert från flera och se efter så att alla detaljer och allt arbete ingår. Tips på en erfaren takläggare i Sollentuna hittar du här!