Inför ett stambyte

4 november, 2019 Av Av webmaster

Hur sker planering inför ett stambyte? Det handlar både om information till de boende, avtal och kravanalys. Stambytesgruppen presenterar deras sex steg på Stambytesgruppen.se. Här visas de i något förkortad version.

Steg 1 – Besök

Eftersom alla fastigheter är olika är det omöjligt att avgöra behov och pris på distans. Stambytesgruppen kommer därmed alltid ut till de som har frågor kring stambyte för att där se på fastigheten och svara på frågor på plats. I detta läge ges även en grundläggande information om hur arbetet skulle kunna gå till.

Steg 2 – Behov

När företaget gått igenom fastigheten har du underlag för vilket behov som finns vid renovering. Nu skapas en behovs- och kravanalys kring stammarna. Men här finns även möjlighet att genomföra andra renoveringar. Eftersom det är ett stort renoveringsprojekt kan det vara smidigt att samtidigt bygga om vissa lägenheter, bygga till eller kanske renovera taken. Detta är något som skiljer Stambytesgruppen något mot andra företag inom branschen. Deras mål är nämligen att kunna erbjuda kompletta renoveringsprojekt utan att behöva ta in externa företag.

Steg 3 – Anbud

När behovs- och kravspecifikation är klar kan ett tydligt anbud ges. Här finns alla förutsättningar för företaget att ge en korrekt prisbild med fast pris. Något krav finns inte att teckna avtal och därmed godkänna anbudet.

Steg 4 – Avtalet

Om kunden är nöjd med anbudet tecknas ett avtal med Stambytesgruppen kring när arbetet ska utföras, vad som ingår i arbetet och pris. Självklart kan även anbudet ändras något beroende på kundens önskemål. Detta sker då innan avtalet skrivs under.

Steg 5 – Information

Stambyte är kanske den renovering som påverkar de boende allra mest. Inte minst om man bor litet. Delar av lägenheten kommer vara arbetsyta medan resterande del kan användas av de boende. För vissa innebär det att man väljer att flytta till vänner under arbetets gång. Men något tvång finns inte gällande detta. För att göra det tydligt för de boende har Stambytesgruppen alltid ett informationsmöte långt innan arbetet påbörjas. De informerar hur arbetet kommer att löpa och hur de boende kan påverkas.

Steg 6 – Projektering

Nu kan projekteringen påbörjas. Ett arbete som inte märks av de boende men som är grunden för ett korrekt resultat. Det innebär att ritningar tas fram och planering sker så att arbetet sedan ska kunna löpa utan problem. Med reservation för felaktiga uppgifter – Se mer info på www.stambyte.se.