konstruktionsritningar med garanterat startbesked

26 mars, 2020 Av Av webmaster

Att arkitekter erbjuder ”garanterat startbesked” innebär i korthet att de tar hela ansvaret för alla bygglovshandlingar och är så säker på att kommunen kommer kunna ge startbesked att detta ”garanteras”.

Har du skickat in konstruktionsritningar till kommunen och sedan fått en kommentar att ansökningarna måste kompletteras? Du är inte ensam. Av den anledningen har flera arkitekter börjat erbjuda tjänsten som innebär att man är ”garanterad” startbesked. En tjänst som underlättar i byggprocessen och innebär att processen inte förlängs på grund av kompletteringar.

Så här fungerar konstruktionsritningar med garanterat startbesked:

Offert
Hur mycket det kostar att få konstruktionsritningar till en nybyggnation eller tillbyggnation beror självklart på dess omfattning och komplexitet. Man bör därför först kontakta en arkitekt som kan ge en offert innan man går vidare med frågan. Anser man att priset är för högt kan samma fråga skickas till flera arkitekter.

Skicka in skiss
Nu skickas de handlingar som man har in till arkitekten. Det är vanligtvis skisser på hur man tänkt bygga. Vissa kan göra mycket detaljerade skisser medan andra enbart skickar en bild som är retuscherad. Utifrån detta material kommer sedan arkitekten att be om kompletterande material och information så att allt finns till den kommande ritningen.

Konstruktionsritningar skapas
Nu kan konstruktionsritningarna skapas utifrån det inskickade materialet. Då arkitekterna är väl insatt i vilka handlingar som kommunen efterfrågar, beroende på byggnation, kan de ta fram exakt de ritningar som behövs. Som kund behöver man därmed inte vara i kontakt med kommunen själv kring denna fråga.

Konstruktionsritningarna
De färdiga ritningarna skickas till kunden varpå de sedan kan skickas till gällande handläggare på kommunen. Nu är det bara att vänta in byggbesked (startbesked) från kommunen och sedan påbörja arbetet.

Hjälp att hitta hantverkare
Flera arkitekter hjälper även till med att hitta passande hantverkare till projektet. Detta är då en gratis tilläggstjänst som man kan be om när konstruktionsritningarna beställs. Eftersom arkitekten noterar allt från byggnadssätt, material och färg kan de även lätt avgöra vilka hantverkare som krävs för arbetet. Om man som kund vill ha hjälp med detta val kan man få in offerter från duktiga hantverkare med gott rykte. Det i likhet med hur många hantverkare samarbetar för att kunna erbjuda kompletta lösningar för kunden.