Nu renoveras fastighet i Stockholm

23 oktober, 2020 Av Av webmaster

Flera stadsdelar i Stockholm växte upp under det så kallade miljonprogrammet. De flesta av dessa fastigheter har nu kommit till en gräns då större renoveringar som exempelvis stambyte i Stockholm måste ske. Renoveringar som i vissa fall oroar hyresgästerna då resultatet kan bli höjda hyror.

Man räknar med att ca 30 000 lägenheter runt om i Stockholm är i akut behov av stora renoveringar. Även om de flesta har underhållits över tid så kommer stambyte och liknande stora renoveringsbehov med tiden. Tidningen ”Mitt i” skriver om renoveringsbehovet och anger att livslängden på dessa lägenheter ungefär är 50 år. En ålder då renoveringar antingen ska planeras in eller redan varit gjorda. Men över hälften har inte gjort stambyte.

Stambyte i Stockholm har försenats

Även om alla fastighetsägare vet att stambyte kommer att krävas efter ca 40 – 60 år så ser det nästan ut som att vissa ”stuckit huvudet i sanden”. För även om problemet inte är akut så bör åtgärder ske så inte akuta problem växer fram.

Säljer av för att finansiera stambyte

Man kan räkna med att stambyte kostar mellan 200 000 och 400 000 kr per lägenheten vilket alltså innebär en mycket hög kostnad för den fastighetsägare som inte planerat för detta. Det har resulterat i att vissa fastighetsägare har blivit tvungna att sälja av vissa fastigheter för att få in pengar till renovering av de övriga.

Stambyte i Stockholm kan påverka hyran

För många boende blir den kommande renoveringen ett stort orosmoment. Detta både ur praktiska och ekonomiska aspekter. Under rusten kan man generellt bo kvar hemma men med byggnationer från tidigt på morgonen, höga ljud och damm väljer många att hitta ett sekundärt boende under den dryga månad som arbetet utförs. När man sedan kommer tillbaka kan det vara till en lägenhet med betydligt högre hyresnivå. Det beror på att det inte bara är stambyte som behöver ske utan även renovering av badrummet, köket och andra eftersatta renoveringsbehov.

I flera socioekonomiska områden kan detta alltså slå mycket hårt. Hyresvärden har rätt att höja hyran förutsatt att funktion och standard höjs. Detta sker genom att man får nytt badrum eller kök. Men har man sedan inte råd att bo kvar är det knappast till någon speciell nytta.