Ny fastighetsvärmepump för bättre energi

18 mars, 2016 Av Av admin

Effektiv värmepump

Väldigt många fastigheter i Sverige har dyr driftkostnad i förhållande till vad de får tillbaka i form av värme och energi. Kort sagt – man betalar för mycket pengar och man betalar – framförallt i många fall – en oregelbunden summa som gör att en ekonomisk planering i stort sett blir omöjlig att genomföra. Det är svårt att planera olika projekt i syfte att reparera och förbättra om man hela tiden är osäker kring hur dyrt huset är att driva.

Många fastigheter – framförallt äldre, men även relativt nybyggda sådana – är dyra i drift av den anledningen att man har fel värmesystem och fel värmekälla och här skulle man känna stora pengar på att istället ta tillvara på jordens egna resurser för att värma upp husen i fråga. Att installera en fastighetsvärmepump och via denna förse en fastighet med exempelvis energi från jorden, från vatten eller via bergvärme sparar enormt mycket pengar i slutändan och ger utöver det också en betydligt bättre energi.

Med ordet bättre menar vi här grönare – en fastighetsvärmepump tar tillvara på- och återvinner energi från naturen; något som inte alls sliter på vår planet på samma sätt som exempelvis en oljepanna gör. De vanligaste alternativen för värme till en fastighet – exempelvis fjärrvärme – gör att man som fastighetsägare dessutom är beroende av omvärlden och de priser som gäller där. Går priset för exempelvis olja upp – ja, då går också räkningen upp; något som ger den ekonomiska planering vi nämnde ovan svår att genomföra.

En ny, modern fastighetsvärmepump för exempelvis bergvärme ger en räkning som konstant ligger på en låg nivå och som därmed möjliggör en bättre planering – utan att för den sakens skull påverka inomhusklimatet i lägenheterna, klassrummen eller på sjukhuset negativt på något sätt. Kort sagt; grön energi, mindre räkningar och behagligare klimat samt en lättare skötsel – dagens fastighetsvärmepumpar kräver minimalt med underhåll och kan ofta styras externt och via datorer – är vad man får om man överväger ett byte.

Vad är det då som stoppar fastighetsägare? Ja, ofta handlar det om en kombination av rädsla för förändring och en oro över kostnaden kring installationen av en fastighetsvärmepump. Gällande det sistnämnda så kan vi säga en sak. Det handlar om en initial kostnad.

En ny fastighetsvärmepump betalar av sig över tid

Precis som för husägare som byter till en värmepump för exempelvis använda sig av bergvärme så finns där ett frågetecken gällande hur mycket man egentligen kan komma att tjäna. Det handlar nämligen om att man först får lägga ut ganska mycket pengar där man dels köper och installerar en fastighetsvärmepump och där man dessutom – vid bergvärme – måste borra, gräva och därefter återställa tomten till normalt skick igen.

Det handlar här om en utgift som det tar några år innan den betalar av sig och innan man når ett nollresultat. Efter det så kan man dock komma att halvera – eller ännu bättre – sina energi- och värmekostnader. Som vid de flesta investeringar så betalar de av sig om man visa tålamod – och då betalar de också av sig rejält. En ny fastighetsvärmepump är inget undantag från detta.