Överfallslarm – Funktionstest och placering

1 oktober, 2020 Av Av admin

Överfallslarm – Funktionstest och placering

Att en butik har ett överfallslarm är bra – men det krävs även att det funktionstestas med regelbundenhet samt att en översyn sker över var dessa är placerade. Risken är annars att de inte ger det skydd som önskas.

Säker hantering av överfallslarm

  • Placeras på lämplig plats

Med fast överfallslarm monteras en knapp där personalen förväntas vara om ett överfall sker. I en butik är det vanligast att denna knapp monteras vid kassan. Detta både utifrån att personalen främst står där samt att det är där som kontanter förvaras. Det kan även vara i ett bankvalv, vid entrén eller på andra ställen där överfall kan ske.

Det är viktigt att se över de rutiner som ska följas vid överfall och se till att överfallslarmet är placerat på ett ställe där personalen förväntas vara eller ta sig till. Detta kan även ändras över tid vilket därmed betyder at larmet behöver flyttas.

  • Kan kompletteras med bärbart larm

Ett fast överfallslarm har sin fördel i att det är på samma ställe vad som händer. De anställda vet var de kan ta sig för att larma. Nackdelen är att det inte alltid är möjligt att ta sig dit. Därmed kan det finnas behov av att komplettera med ett bärbart larm. Ett larm som går att ha i fickan eller hängandes runt halsen och som därmed enkelt går att nå oavsett vad som händer. En del av dessa har även rörelselarm som aktiveras vid inaktivitet.

  • Funktionstestat

Överfallslarm, i likhet med andra larm, bör funktionstestas regelbundet. Det kan exempelvis ske en gång per halvår tillsammans med genomgång av brandlarm eller andra säkerhetsdetaljer. Är det kopplat till ett larmbolag bör detta kontaktas först så att inte väktare kommer ut i onödan.

  • Övningstestat

Det är stor skillnad på funktionstest och övning. Vid funktionstest sker en kontrollerad test under ordnade former. Därmed kontrolleras enbart den tekniska säkerheten. Men därtill kommer den mänskliga faktorn.

Det är därför minst lika viktigt att ha övningstillfällen då larmet behöver aktiveras av personer som är under stress. Hittar de knapparna och hur upplever de att de får hjälp? Hur kan de känna sig ännu tryggare?

  • Som komplement till annat larm

Överfallslarm är bara en av många enheter inom ett komplett larm. Det bör exempelvis finnas ett inbrottslarm och brandlarm i grunden som sedan överfallslarmet kopplas in på.