Så får du ett specialbyggt pooltak

16 maj, 2020 Av Av webmaster

Det finns mängder av modeller, storlekar och prisklasser på pooltak. Men det är inte säkert att det finns något som passar ändå. Allt beror på poolens storlek, utformning och behov av funktioner. En lösning kan då bli att beställa ett specialbyggt pooltak – helt anpassat efter förutsättningarna. Det finns visserligen färre producenter av anpassade tak än återförsäljare av de färdiga modellerna men det är ändå ett par företag som går att välja mellan.

Vägen till färdigt pooltak

 • Offerten
  Gör en skiss, ta foton eller på annat sätt dokumentera vilka behov som finns på det pooltak som ska tillverkas. All information måste inte ingå i början men det handlar om att visa producenten ungefär vad som krävs – så att en del redan på ett tidigt stadie kan tacka nej pga. svårighetsgrad. Kontakta sedan helst 2 – 3 producenter. Detta både för att få offerter som kan jämföras och för att inte betala för mycket. Tas bara en enda offert in är det omöjligt att veta om priset är på en rimlig nivå eller inte.

 • Inspektion på plats
  Ska pooltaket byggas helt individanpassat behöver personal från företaget komma till poolen för att undersöka förutsättningarna på plats. Det handlar både om att mäta, diskutera olika lösningar med poolägaren och ge förslag på en komplett lösning. Detta kan alltså liknas med hur hantverkare kommer hem till personer som vill ha ett nytt badrum. De diskuterar, svarar på frågor och kan utifrån förutsättningarna skapa en relevant offert. Det går visserligen att få offert på pooltak utan att någon person kommer till poolen och undersöker förutsättningarna. Men det krävs en exakt perfekt ritning i detta fall. Risken är ändå att något missats och att produktionen behöver göras om.

 • Beställning och avtal
  Nu läggs beställning och avtal skrivs mellan parterna gällande utformning och arbete men även om betalningsvillkor och tidsaspekt.

 • Byggnation och montering
  Sista steget är nu att byggnationen kan påbörjas utifrån ritningarna. När pooltaket är klart kommer hantverkare och monterar det på plats. Nu sker även en enklare genomgång kring hur taket fungerar, vad man bör tänka på och eventuellt underhåll.

Vad kostar det?

Priset avgörs framförallt av takets storlek men även av komplexiteten i konstruktionen. Blir det för dyrt? Fråga efter enklare alternativ eller fundera över om hela poolen verkligen måsta ha tak.