Så sker stambyte i Stockholm – Steg för steg

21 juli, 2022 Av Av webmaster

Hur sker ett stambyte i Stockholm? Hur länge pågår renoveringen och hur påverkar det de som bor i fastigheten? Ett större konsultföretag i Stockholm presenterar processen på sin hemsida med en animerad video. En process som även beskrivs nedan.

Stambyte – Enligt aktör i Stockholm

När ett stambyte planeras är det vanligtvis kall- och varmvattenrören samt avloppsrören som behöver bytas. Det finns däremot även andra stammar i en fastighet. Dessa kan exempelvis innehålla data, elledningar eller gas. Eftersom det främst är vatten- och avloppsledningar som slits och behöver bytas kommer även denna guide utgå från detta.

 • Inför stambyte
  Första steget är att inspektera stammarna och avgöra om ett stambyte behöver ske eller inte. Många gånger anlitas oberoende konsulter för detta. I Stockholm finns exempelvis flera företag som enbart jobbar med inspektion och granskning. Om byte behöver ske kan dessa företag även hjälpa till med att skapa en behovsanalys så att offerter lättare kan begäras in av de som kan utföra arbetet.
 • Detaljplanering
  När beslutet är taget, att renovering ska ske, är nästa steg att skapa en detaljplanering. Bland annat innebär detta att ritningar skapas över ledningar i bostäderna.
 • Möte med boende
  I detta läge sker ett möte med de som bor i bostäderna. Detta för att informera om vad som kommer att ske under själva rusten. Dessutom får de boende möjlighet att välja egna tillval kring renoveringen av badrummen.
 • Badrummen rivs ut
  Under mellan 4 till 6 veckor genomförs själva rusten. Första steget är att samtliga badrum, och andra våtrum, rivs ut. Detta eftersom de rör och stammar som ska bytas delvis ligger bakom dessa väggar. Under denna tid kommer alltså de boende inte ha tillgång till egen toalett eller dusch. Många väljer därför att flytta till en vän/släkting i Stockholm för att därmed bo bekvämare och enklare kunna gå till jobbet varje dag.
 • Stammar byts
  Nu kan samtliga stammar tas bort och bytas ut. Ofta dokumenteras detta arbete så att exempelvis försäkringsbolag ska se att det utförts på ett fackmannamässigt sätt.
 • Badrummen byggs upp
  Nu kan badrummen byggas upp. Som visas i denna artikel krävs alltså ett flertal hantverksgruppen vid denna renovering. Det är allt från snickare och golvläggare till elektriker och projektledare.
 • Slutbesiktning
  Sista steget är att en slutbesiktning genomförs. Rören filmas och kontrolleras av oberoende besiktningsmän.

Den animerade filmen, som denna text bygger på, finns att se på Stambytesgruppen.se. Ett av de större företagen i Stockholm som erbjuder tjänster inom stamrenovering och stambyte.