Tips när du ska hyra lokal

24 februari, 2019 Av Av admin

Tips när du ska hyra lokal

Vill du öppna en butik, ha loppis eller kanske ha ett nytt kontor till företaget? Orsakerna är många till att börja hyra en lokal. Men när man som företagare ska hyra lokal är det en del man bör tänka på. Inte minst att lagar kring avtal mellan företag inte alls är lika fördelaktiga för kunden som avtal mellan företag och privatpersoner. Några tips på vägen är:

Vilka krav finns från kommunen?

Det är alltid du som företagare som har ansvaret för att den lokal du hyr uppfyller de krav som myndigheter och kommunen ställer. Är det en restaurang kan det exempelvis finnas krav på ventilation, brandsäkerhet och att fettavskiljare används.

Det kan därmed finnas en fördel att kontakta miljöförvaltningen i den stad man tänkt hyra lokalen. Exempelvis skriver miljöförvaltningen i Helsingborg att de jobbar mot ”miljömässigt hållbar utveckling”. Detta både utifrån inomhusmiljö och utomhusmiljö. Det är därmed denna förvaltning som åker runt i Helsingborg och kontrollerar de olika lokaler som förväntas ha tillstånd. Men de gör även kontroller i på både vatten och luft för att säkerställa god miljö i hela staden. Just Helsingborg är en populär stad att hyra lokal i, finns gott om intressanta projekt och en framtidsvision när staden växer.

Vad ingår i hyran – vad ingår inte?

Det är lätt att utgå från att vissa saker ska ingå när man hyr lokal men det finns ingen standard kring vad som ska ingå och vad som inte ska ingå. Vad gäller exempelvis för bredband om det är en öppen lokal där även andra befinner sig? Går det att få hjälp med kopiering och utskrift om det är en lokal som hyrs i ett kontorshotell? Måste ni betala för parkering eller ingår även detta i hyran.

Den som inte ser över vilka kringkostnader som kan uppstå kan få rejält högre månadskostnad än vad man räknat med.

Uppsägningstid och Bindningstid

När en privatperson hyr en lokal eller en bostad finns ingen bindningstid. Däremot kan det finnas uppsägningstid vilket generellt är en eller två månader. Detta regleras utifrån lagar som gäller när en affärsuppgörelse sker mellan en privatperson och ett företag.

Men avtal mellan två företag kan vara helt annorlunda. Det kan innebära att det finns bindningstid på lokalen på ett år och att uppsägningstiden är 3 månader. Den som inte sagt upp lokalen inom dessa tre månader får automatiskt 12 nya månader med bindningstid.

Fakta: Helsingborg.se – Ungföretagsamhet.se – Drivaeget.se