Vad du behöver veta om gräsmattejord

21 maj, 2021 Av av webmaster

Det finns många olika typer av jord. Vilken sort du ska använda beror därför på vad du tänkt använda jorden till. Detta då faktorer som exempelvis slitaget och kommande skötsel påverkar valet. Så vad lämpar sig just gräsmattejord till:

  • Restaurering av gräsytor.
  • Nyanläggning av gräsmatta.

Denna jord passar som underlag såväl till rullad som sådd gräsmatta. En gräsmatta är tänkt att hålla i lång tid framöver och behöver därför ha ett bra underlag som kan hjälpa till med detta. Gräsmattejord kan komma med olika alternativ för gödsling. Om du till exempel väljer en jord som inte är gödslad bör den därför gödslas grundligt vid sådd eller när du rullar ut gräset.

En gräsmattejord är speciellt framtagen för att passa för en gräsmatta. Den ska hjälpa till att din gräsmatta att kunna växa sig fin, tät och grön, oavsett storlek. Den ska också hålla för olika slags slitage, både för människor men också för olika slags maskiner såsom gräsklippare. Jorden är därför näringsrik så att den kan få din gräsmatta eller grönyta se och bli så bra som möjligt. Det är dock viktigt att du sedan också sköter om din gräsmatta på bästa utifrån bland annat bevattning, klippning och kalkning.

Så använder du gräsmattejord på bästa sätt

När du ska använda gräsmattejorden ska du fundera över hur mycket du behöver ha som underlag. En rekommendation är att ha minst 10 cm under den färdiga ytan. Vissa menar dock att det bör handla om upp till 20 cm som krävs för bästa resultat. Detta gäller särskilt om underlaget är stenigt eller grovt på annat sätt och har en låg vattenhållningsförmåga. Ibland kan det även krävas ett lager på minst 20 cm.

När du ska beräkna över hur mycket jord du behöver till din gräsmatta eller grönyta behöver du tänka på att jorden sätter sig omkring 20 procent efter utläggning av en färdig gräsmatta. Hos oss kan du hämta din gräsmattejord oavsett hur litet eller stort projekt du har! Genom att köpa jorden hos en bra leverantör gör du dessutom ett miljövänligt val samtidigt som du sparar både tid och pengar.