Vad kostar bygglovet för fönsterbyte i Uppsala

20 november, 2020 Av Av webmaster

I Uppsala kommun gäller, precis som i andra kommuner, att ett bygglov krävs när ändringar av fasadens yttre ska göras. Ett fönsterbyte kan innebära just det – en ändring i fasadens yttre.

Ändrade priser

Vad det kostar att få ett bygglov i samband med fönsterbyte i Uppsala varierar. Taxorna uppdaterades i början av år 2020 och innebär till exempel förändrade avgifter för handläggning – från lov fram till och med att ett slutbesked ska ges. Är ditt fönsterbyte särskilt avancerat kan extra kostnader tillkomma. Det är ganska stora skillnader i pris beroende på vilken byggnadstyp du ska göra ditt fönsterbyte i. Läs mer om de olika typerna nedan.

Fönsterbyte i Uppsala på ett en- eller tvåbostadshus

För en fasadändring, där fönsterbyte ingår, tar Uppsala kommun ut en avgift på 3 000 kronor för lovhandling och 600 kronor i avgift för teknisk kontroll. Det här innebär en total avgift på 3 600 kronor. Dessa priser gäller normalt. Är ditt ärende komplicerat, kanske ska du göra nya fönster i till exempel tak, eller inomhus där bärande delar berörs, är avgiften för bygglovshandläggning istället 6 600 kronor. Avgiften för den tekniska kontrollen är dock detsamma.

Gäller ditt ärende en byggnad med så kallat särskilt bevarandevärde och således omfattas av särskilda bestämmelser, så kan det bli betydligt dyrare. Priserna debiteras då per timme med ett pris på 1 193 kronor – för såväl handläggning som avgift för teknisk kontroll.

För flerbostadshus samt verksamhetsbyggnader

De här priserna är relevanta för dig som är fastighetsägare eller har byggnader för verksamheter. Exempel på det sistnämnda:

  • Affärshus
  • Industrilokaler
  • Stall
  • Lagerlokaler

Ett fönsterbyte i Uppsala för ett flerbostadshus eller verksamhetsbyggnad innebär en lovhandläggningsavgift på 6 000 kronor. Avgiften för teknisk kontroll ligger på 1 200 kronor, vilket ger en total avgift på 7 200 kronor. Är det ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde gäller samma timpris som vid andra byggnadstyper – det vill säga 1 193 kronor i timmen. Samma priser gäller för “Övriga byggnader och anläggningar”.

Hur är avgifterna jämfört med andra kommuner?

Priserna kan variera en del mellan olika kommuner i landet. Vid en jämförelse mot Stockholm (en- och tvåbostadshus) ser vi att det i huvudstaden kostar 1 650 kronor för lovavgift och 410 kronor för genomförande. Ett större fönsterbyte tycks dock kunna falla under taxan som innebär 3 190 kronor för lovavgift, och 2 160 kronor i genomförande-avgift.