Vilka funktioner behövs på en avståndsmätare?

25 juni, 2020 Av Av admin

Vilka funktioner behövs på en avståndsmätare?

Avståndsmätare är extremt enkla att använda och underlättar oavsett om altanen ska bytas eller ett helt nytt hus ska byggas upp. En del har en rad funktioner medan andra är betydligt enklare. Vilka funktioner behövs och vad ska prioriteras i val av modell? Här svarar vi på en del frågor och mer kan du läsa på avstandsmatare.nu.

Ibland är enkelheten en styrka

Grundtanken med en avståndsmätare är att den snabbt och tydligt ska visa avståndet. Den används främst vid byggnationer och renoveringar för att därmed kunna ta fram rätt material. Är det även enbart denna funktion som eftersöks så är det här som fokus bör ligga på. Vilken är enklast att använda samtidigt som bygget pågår?

Just enkelheten är något som webbtidningen Byggnadsarbetaren nämner i ett test som de genomfört. När de lät ett par hantverkare testa avståndsmätare vann modellen som var enklast att använda. Vinnarmodellen hade inte en enda annan funktion.

Men även på dessa avståndsmätare finns skillnader. En punkt som en hantverkare påpekar är att knappen bör vara tydligt utmarkerad. Detta exempelvis genom att vara lite nedsjunken. Då är det lättare att nå knappen med handskar på händerna.

Extrafunktioner på avståndsmätare

  • Lägg till och dra ifrån

Med denna funktion går det att lägga till eller dra ifrån ett specifikt mått. Mät hur långt det är mellan reglarna, dra ifrån bredden på den regel som ska sättas upp och se hur mycket som sedan finns kvar.

  • Lagra mätvärden

Hur många mätvärden kan avståndsmätaren lagra? Att förlita sig på det mänskliga minnet är knappast ett alternativ.

  • Vad kan mätas?

En avståndsmätare mäter avstånd – och mycket mer. Det finns mätare som även kan mäta area, volym, lutning med mera.

  • Överföring till digital enhet

En mer avancerad avståndsmätare kan föra över mätvärden direkt till en mobil, surfplatta eller annan enhet. Det kan vara en mycket nödvändig funktion i det fall det är större mängder av mätvärden som ska samlas in och sedan skickas vidare.

Snabbt och enkelt – eller avancerat?

För de som enbart behöver mäta för att direkt använda dessa värden vid byggnationen kan digital överföring eller uträkning av volym och area inte vara nödvändiga. Det viktiga är att se på vilka funktioner som önskas och vilka som kommer förbli oanvända. Det testpanelen pekade på var att ju fler funktioner som fanns desto mer avancerat blev det med flera knappar och menyer.

Ska du enbart mäta avstånd? – Då kanske du bara behöver en modell som klarar av just detta.