Därför anlitas flyttfirma till Halmstad & Halland

17 november, 2020 Av Av webmaster

Av vilken anledning väljer personer att boka en flyttfirma vid flytt till Halland? Vad är de primära orsakerna till flytt? Är det skillnad mellan varför människor flyttar till Halmstad eller andra städer i området? En studie från 2016 visar att det är finns väldigt olika orsaker till att människor flyttar till olika delar av Halland. Studien grundade sig i 2000 personer som fick besvara en enkät kring varför de flyttade och vad de främst prioriterar vid boendeort.
Utflytt sker av:

 • Främst studier, ca 33 %
 • Arbete, ca 24 %

Inflytt sker av:

 • Sociala orsaker ca 33 %

Med sociala orsaker menas att flytt sker till Halmstad, eller andra städer, på grund av kärlek, vänner, släkt eller liknande. Det fanns alltså en tydlig skillnad på orsak mellan utflytt och inflytt. Något som kommunen även kan ta tillvara på för att kunna locka ännu fler till staden.

Skillnader mellan städer

Studien visade även att det är skillnad på varför flytt sker till olika städer i Halland. De som lät sin flyttfirma styra till Kungsbacka gjorde det för att man uppskattade naturen och det lantliga läget. De som istället lät flytten gå till Halmstad gjorde det inte alls i lika stor utsträckning för naturen.

Därför väljs flyttfirma vid flytt till Halmstad & Halland

En del av de som flyttar till Halmstad gör det på egen hand – andra anlitar flyttfirma. Detta var inget som studien kollade på men det finns generella orsaker till att en flyttfirma anlitas.

 • Snabbare och Enklare
  Framförallt vid en längre flytt kan det vara svårt att få med sig allt på en och samma gång. Att åka flera vändor kan även vara uteslutet då flytten behöver ske på en och samma dag. Att anlita en flyttfirma underlättar flytten och gör den snabbare.
 • RUT gör att fler väljer flytthjälp
  Sen RUT avdraget även började gälla för flyttjänster har ökningen varit kraftig gällande antalet personer som väljer att köpa in hjälp från en flyttfirma istället för att flytta själv. Detta tack vare att arbetskostnaden minskas med 50 % via avdraget.
 • Som en komplett tjänst
  För de som vill ha det riktigt bekvämt bokas en flyttfirma som både kan ta hand om flytten, städning, magasinering och montering. All hjälp från en och samma firma gör flytten otroligt enkel.