De utför relining i Malmö

20 maj, 2021 Av Av webmaster

Reliningkontroll AB är ett företag i Malmö som agerar ”projektpartner” under hela processen som relining i Malmö innebär. Nedan presenteras företaget utifrån deras egen information på dess hemsida.

Oberoende projektpartner

Relining är ett stort och komplicerat projekt. För många privatpersoner är det svårt att veta vilken entreprenör som ska anlitas, hur arbetets kvalité ska kunna granskas och vad en rimlig prissättning är. Det är i detta fall de vänder sig till en oberoende projektpartner. Ett företag som därmed är projektledare och driver alla frågor framåt. Även företag anlitar projektpartners eftersom det kan både vara säkrare och mer ekonomiskt att låta ett kunnigt företag driva frågan än att göra det själv. Det är denna roll som detta företag i Malmö har.

Tjänster inom relining i Malmö

 • Fri rådgivning
  Företaget erbjuder fri rådgivning kring relining. Det innebär att de kan komma ut till kunden och kontrollera förutsättningar samt ge förslag på olika lösningar.
 • Förstudie
  Förstudie är A och O för att en stamrenovering ska kunna ske med ett så bra resultat som möjligt. Det är en studie som innebär att stammarna inspekteras och olika förutsättningar kontrolleras. Detta kan alltså beställas som en enskild tjänst även om många beställer samtliga punkter som här presenteras.
 • Upphandling
  Om en fastighetsägare har beslutat sig för renovering är nästa steg att ta in offerter från flera olika företag i Malmö. För att detta ska kunna ske på ett så jämförbart sätt som möjligt behöver ett tydligt förfrågningsunderlag skapas. Genom att det blir tydligt för utförarna vad som ska ske kan de även tydligare ge en offert på arbetet.
 • Projektledning
  När nu fastighetsägaren och entreprenören har kommit överens ska arbetet påbörjas. Även i detta skede hjälper Reliningkontroll till. Detta genom att vara ”bryggan” mellan fastighetsägaren och utföraren. Det kan gälla frågor, uppföljning, ekonomi osv. På detta sätt kan projektledaren lösa en rad olika problem och frågor utan att fastighetsägaren behöver lägga tid på detta.
 • Besiktning
  Besiktning är något som sker löpande under arbetet med relining. Detta för att upptäcka eventuella felaktigheter tidigt. Eftersom alla stammar ”byggs in i fastigheten” räcker det inte med att upptäcka felaktigheterna vid granskning av filmer i efterhand. I så fall kan stora nya renoveringar behöva genomföras.
 • Granskning av filmer
  Slutligen granskar företaget de filmer som skapas när stammarna besiktas efter färdig relining.