Fem Fakta om Fasadrenovering

23 augusti, 2021 Av Av webmaster

Alla fastigheter kommer tids nog behöva en fasadrenovering. Här presenteras fem fakta inom detta område. Vidare information om renovering och bygg finns på https://byggbarometer.se.

Utför fasadrenovering under vår, sommar eller höst

Det går att renovera fasaden året runt. Men det är betydligt mer omständligt under vintermånaderna. Detta framförallt utifrån att frost, is och snö gör renoveringen svårare att utföra. Ett större företag inom branschen rekommenderar därför att fasadrenovering sker mellan april och september.

Renovera när sprickor börjar uppstå

Allt för många väntar för länge med renoveringar. Ofta handlar det om ekonomiska eller tidsmässiga skäl. Men att inte renovera i tid kan innebär att betydligt större skador kan uppstå. Om det uppstår sprickor i fasaden bör åtminstone en undersökning ske av dessa sprickor. Den bästa renoveringen sker proaktivt – dvs. innan större skador uppstått.

De som känner sig osäkra kan kontakta företag som utför fasadrenoveringar varpå de kan utföra en undersökning. Många erbjuder till och med gratis inspektion om de även får ge offert på det arbete som eventuellt behöver genomföras.

Måla, putsa, byta – kostnaden

  • Måla
  • Vad det kostar att anlita en målare för att måla om fasaden är svårt att avgöra. Det avgörs bland annat av storleken på fasaden, om det är höga höjder samt komplexiteten i arbetet. En beräkning anger att en privatperson kan räkna med mellan 70 och 100 kr per kvadratmeter. Detta efter att RUT-avdraget har utnyttjats. Även här är det enklast att ta in offert från flera olika företag.
  • Fasad
  • Ska träfasaden istället bytas blir det betydligt dyrare. Samma företag anger att kostnaden är ca 1700 kr för varje kvadratmeter. Det lönar sig därmed att underhålla och måla fasaden regelbundet för att undvika byte så länge som det går.
  • Puts
  • Priset för puts anges till 2500 kr per kvadratmeter.

Olika material och dess skillnader i kostnad

I Sverige är trä mycket vanligt material på fasaden. Målning behöver genomföras ungefär var tionde år. En fördel med trä är att det är lätt att montera och billigt. Ett alternativ till trä är plåt eller tegel. En fördel är att behovet av fasadrenovering minskar (även om det kan förekomma) och att hållbarheten är större än med trä. Men då kostar istället materialet betydligt mer. Men det är inte enbart priset som bör vara avgörande utan även estetiken. Materialet på fasaden avgör till stor del husets helhetsintryck.