Stort behov av glasmästare i Stockholm

10 juni, 2015 Av Av admin

Om man ser till yrken som behövs och var behovet är som störst så kan man säga att exempelvis en glasmästare har en fördel av att arbeta i Stockholm jämfört med en kollega som utför sitt yrke i en mindre stad. Det handlar inte här om att personer boende i Stockholm är klumpigare och i en större grad slår sönder sina rutor; men att det handlar om att slå sönder fönster är dock en väldigt bidragande orsak. I Stockholm sker generellt sett betydligt mer skadegörelse och detta innebär att en glasmästare där måste vara beredd att snabbt rycka ut och reparera skyltfönster och andra rutor som fallit offer för det meninglösa våldet och sabotaget. Där har vi en anledningen till varför denna yrkesgrupp har en god chans till lönsam sysselsättning i Stockholm och om vi fortsätter så kan man även peka på det uppenbara; nämligen utbudet.

Att Stockholm är Sveriges största stad innebär att det finns flest hus och således också flest fönster just där – något som ytterligare är  en klar fördel om man jämför glasmästare städer emellan. En annan sak som talar för dennes lönsamhet handlar om statusen på husen i fråga. Ser man till Stockholm så finns det där en unik mix av moderna och äldre bostäder och det är främst de sistnämnda som bidrar till att en glasmästare är väldigt uppskattad och flitigt anlitad i Stockholm; de här gamla byggnaderna kräver nämligen underhåll där ständiga reparationer av befintliga fönster samt även byten måste ske.

Glas är ett inredningsmaterial i Stockholm

Om man därefter ska peka på ytterligare en aspekt så handlar det här om design och den nya trenden att inreda med glas som för tillfället är på tapeten i Stockholm. Att inreda med glas kräver nämligen – i de flesta fall – att man måste kontakta en glasmästare för att anpassa glaset i fråga efter rummet i fråga.

Alla bostäder ser ju inte likadana ut och detta gör att en glasmästare skär, anpassar och förfinar exempelvis en skiljevägg från kund- till kund i Stockholm och inte kan arbeta efter en särskild mall – något som i sin tur gör att han kan ta mer betalt och således öka sin omsättning.

Ett glasmästeri i Stockholm lär med andra ord hålla tummarna att denna trend även i framtiden håller i sig – en önskan som faktiskt ser ut att uppfyllas; glas verkar vara något som attraherar fler och fler människor. Där kan man alltså se konkreta anledningar till varför man verkligen behöver glasmästare i Stockholm och varför en sådan verksamhet är väldigt lönsam just där.

Naturligtvis ska man även här tillägga att konkurrensen är betydligt hårdare också och att man av den anledningen måste kämpa lite hårdare och kanske erbjuda sin kunder lite lägre priser än vad man gör i en mindre stad. Detta är dock ganska naturligt och det finns egentligen ingen anledning att betvivla att det plötsligt ska minska efterfrågan på yrket i Stockholm – åtminstone inte så länge inredningstrenden håller i sig.